Markedsføring i Hallingdal

Hallingdølen er lokalavisa for Hallingdal og Nore og Uvdal. Med våre publikasjoner og annonseverktøy tilbyr vi markedsføring målrettet mot våre regioner og hele landet. Målet med annonsering er ikke å oppnå mest mulig trafikk. Målet er å oppnå mest mulig relevant trafikk. Får å oppnå mest mulig relevant trafikk er det tre ting som er viktig å fokusere på. Budskapet i annonsen, treffe riktig målgruppe for ditt produkt, og lokal relevans. En annonse som blir publisert på en kanal med en kjent merkevare eller trygg kontekst, får høyere troverdighet, og igjen mer relevant trafikk.