Målet er ikke å oppnå mest mulig trafikk.
Målet er å oppnå mest mulig relevant trafikk.